Wednesday, 28 November 2012


TIUPAN

Menggunakan  teknik  tiupan warna  ke atas  sesuatu  permukaan untuk mendapatkan kesan  garisan.


No comments:

Post a Comment