Monday, 12 November 2012

v      Dunia Seni Visual menggantikan nama Pendidikan Seni Visual yang terdahulu. Perubahan ini dirasakan lebih sesuai kerana dalam hubungan seni di sekolah, Dunia Seni Visual lebih menjurus kepada seni tampak atau visual, dan tidak merujuk kepada seni lain seperti seni muzik, seni sastera, seni tari dan seni mempertahankan diri.

No comments:

Post a Comment