soalan


1.)Pada pendapat anda adakah kurikulum sekolah ini

    dapat mewujudkan suatu keistimewaan dalam sistem

    pendidikan di Malaysia?

 

2.)Apakah cadangan anda untuk memantapkan kurikulum

    sekolah ini bagi memartabatkan seni dan budaya

    Malaysia?

No comments:

Post a Comment