Corak dan rekaan


MEMBUAT CORAK DAN REKAAN

a) CORAK  TERANCANG

    Lukisan      Catan       Cetakan       Capan        Lipatan dan guntingan

    Resis          Kolaj         Kaligrafi       Stensilan

b) CORAK TIDAK TERANCANG

Pualaman      Tiupan      Titisan     Ikatan dan  Celupan

Percikan  dan Renjisan

 

CETAKAN

Satu proses kerja seni menggunakan dakwat yang dicipta melalui perpindahan dakwat ke atas satu permukaan

Proses perpindahan imej yang berdakwat daripada satu permukaan blok kepada permukaan lain seperti kertas atau kain.

Satu proses penerapan blok, plat atau skrin ke atas sesuatu permukaan kertas, kain atau bahan yang lain. Proses ulangan imej daripada satu permukaan yang disediakan ke atas sesuatu permukaan lain.

Proses menghasilkan imej di atas permukaan rata. Imej atau gambar yang dihasilkan dengan menggunakan acuan plat.
 

Cetakan juga bererti mengecap corak atau gambar yang sama dengan menggunakan alatan tertentu seperti kertas, kain atau bahan-bahan lain.LIPATAN DAN GUNTINGAN

Merupakan satu aktiviti membentuk objek atau corak.

Kaedah yang digunakan secara melipat kertas tertentu, mengguntingkan dan menampalkannya pada permukaan bahagian kertas yang lain

Menghasilkan corak positif dan negatif

 


TIUPAN

Menggunakan  teknik  tiupan warna  ke atas  sesuatu  permukaan untuk mendapatkan kesan  garisan.
 

No comments:

Post a Comment